سررسید یا دفتر تقویم سررسید یک ابزار مدیریتی است که برای رصد و پیگیری تاریخ های سررسید مختلف استفاده می شود. این دفتر معمولاً شامل یک لیست از تمام قراردادها، بدهی ها، سفارشات و سایر تعهداتی است که تاریخ سررسید آنها باید رصد شود. هر آیتم در دفتر سررسید شامل اطلاعاتی مانند نام شخص یا سازمان مربوطه، تاریخ شروع و پایان قرارداد یا تاریخ سررسید و هر گونه توضیحات یا یادداشت مربوطه است. با استفاده از دفتر سررسید، افراد و سازمان ها می توانند به طور موثر تاریخ های سررسید را پیگیری کرده و از دست دادن هر گونه تاریخ مهم یا عدم رعایت تعهدات را جلوگیری کنند.