هیچ محصولی یافت نشد.

پاکت نامه به معنای بسته هایی هستند که شامل نامه ها و اسناد مربوط به آنها می‌باشند. این بسته ها معمولاً در ابعاد کوچکتری نسبت به بسته های پستی عادی قرار می‌گیرند و به صورت امن و محرمانه ارسال می‌شوند. پاکت های نامه می‌توانند شامل نامه های رسمی، درخواست ها، اطلاعیه ها، فاکتورها و سایر اسناد مهم باشند. این بسته ها معمولاً با استفاده از پاکت های کاغذی یا پاکت های پلاستیکی ساخته می‌شوند و معمولاً نامه ها و اسناد داخل آنها با استفاده از چسب یا چسباندن به هم محکم شده و در انتهای پاکت مهر و امضا می‌شوند.