ست مدیریتی چوب چندکاره یک مجموعه ابزارهای چوبی است که برای انجام چندین کار مختلف در صنعت چوب استفاده می شود. این ست شامل ابزارهایی مانند پیچگوشتی، مته، قیچی، تیغه برش، دستگاه های تراش و برش چوب و … است. با استفاده از این ست می توانید انواع کارهای چوبی را انجام دهید مانند سوراخ کردن، برش دادن، تراشیدن و چسباندن قطعات چوبی. استفاده از ست مدیریتی چوب چندکاره به شما کمک می کند تا به طور موثر و دقیق تر کارهای چوبی خود را انجام دهید.

نمایش دادن همه 13 نتیجه

ساعت رومیزی چوبی مدیریتی چندکاره فول

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیریتی چندکاره فول مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه تقویم 365 روزه 📌 دارای جای ماژیک،گیره و... 📌دارای محفظه جدا برای کاغذ یادداشت 📌دارای جای کارت ویزیت 📌دارای جای قلم و خودکار 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدیران چندکاره لوکس

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیران چندکاره لوکس مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه تقویم 365 روزه 📌 دارای جای نگه دارنده تلفن همراه ( هولدر موبایل) 📌دارای محفظه جدا برای کاغذ یادداشت 📌دارای جای کارت ویزیت 📌دارای جای قلم و خودکار 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدیران اکولایت

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیران اکولایت پلاس مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه تقویم 365 روزه 📌 دارای محفظه جدا برای کاغذ یادداشت 📌دارای جای قلم 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدیران کازیه پلاس

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیران کازیه پلاس مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای 3 طبقه محفظه جهت کاغذ و اقلام 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه قلم،خودکار،قیچی و... 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدیران آنکاد

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیران آنکاد مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای جای کاغذ یادداشت 10*10 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای قلم 📌دارای محفظه جدا برای سوزن و گیره 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدیران کامران

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیران کامران مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای جای تقویم رومیزی 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای قلم 📌طراحی جدید و زیبا به همراه استیل کشیده جهت حک لیزر 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی تبلیغاتی چوبی سیلور وود

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی تبلیغاتی چوبی سیلور وود مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای خودکار 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی تبلیغاتی چوبی مدل دریا

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی تبلیغاتی چوبی مدل دریا مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای خودکار 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل کمرون

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل کمرون مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای خودکار،قیچی،ماژیک و... 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل فلت

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل فلت مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای خودکار،قیچی،ماژیک و... 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل ویو

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل ویو مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای جا قلمی 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدل کانتر

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدل کانتر مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای جاقلمی 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی با جا قلمی

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی با جا قلمی مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌طراحی جدید و زیبا 📌 دارای محفظه جدا برای جاقلمی 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد