ست رومیزی مدیریتی در انواع مختلف چرمی،فلزی،چوبی و ترکیبی از این موارد ساخته می شود.

از ست های رومیزی مدیریتی جهت زیبا سازی و نظم دادن میز استفاده می شود.این مدل ست ها معمولا در محیط های شرکتی و اداری و همچنین میز فروش استفاده میشود.

نمایش دادن همه 23 نتیجه

ساعت رومیزی چوبی مدیریتی چندکاره فول

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیریتی چندکاره فول مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه تقویم 365 روزه 📌 دارای جای ماژیک،گیره و... 📌دارای محفظه جدا برای کاغذ یادداشت 📌دارای جای کارت ویزیت 📌دارای جای قلم و خودکار 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدیران چندکاره لوکس

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیران چندکاره لوکس مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه تقویم 365 روزه 📌 دارای جای نگه دارنده تلفن همراه ( هولدر موبایل) 📌دارای محفظه جدا برای کاغذ یادداشت 📌دارای جای کارت ویزیت 📌دارای جای قلم و خودکار 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدیران اکولایت

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیران اکولایت پلاس مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه تقویم 365 روزه 📌 دارای محفظه جدا برای کاغذ یادداشت 📌دارای جای قلم 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدیران کازیه پلاس

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیران کازیه پلاس مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای 3 طبقه محفظه جهت کاغذ و اقلام 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه قلم،خودکار،قیچی و... 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدیران آنکاد

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیران آنکاد مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای جای کاغذ یادداشت 10*10 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای قلم 📌دارای محفظه جدا برای سوزن و گیره 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدیران کامران

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدیران کامران مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای جای تقویم رومیزی 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای قلم 📌طراحی جدید و زیبا به همراه استیل کشیده جهت حک لیزر 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی تبلیغاتی چوبی سیلور وود

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی تبلیغاتی چوبی سیلور وود مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای خودکار 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی تبلیغاتی چوبی مدل دریا

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی تبلیغاتی چوبی مدل دریا مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای خودکار 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل کمرون

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل کمرون مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای خودکار،قیچی،ماژیک و... 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل فلت

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل فلت مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای خودکار،قیچی،ماژیک و... 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل ویو

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی مدل ویو مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای جا قلمی 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی مدل کانتر

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی مدل کانتر مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌 دارای محفظه جدا برای کارت 📌دارای محفظه جدا برای جاقلمی 📌طراحی جدید و زیبا 📌 با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ساعت رومیزی چوبی با جا قلمی

تماس بگیرید
💎💎ساعت رومیزی چوبی با جا قلمی مناسب جهت (کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌با قابلیت چاپ روی بدنه و یا نصب پلاک استیل 📌طراحی جدید و زیبا 📌 دارای محفظه جدا برای جاقلمی 📌ساخت بدنه از چوب درجه یک 📌قابلیت چاپ حک لیزر , چاپ تک رنگ 📝✅ داخل کارتن ها به صورت جور رنگ 📦 کارتن آکبند به 50 عدد

ست رومیزی مدیریتی چوب و فلز 15 تیکه فول

تماس بگیرید
ست رومیزی مدیریتی – چوب و فلز 15 تیکه مناسب (دفاتر،شرکت ها،کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌ساخته شده چوب و فلز 📌داراری 15 قطعه کاربردی شامل : (جا کارت ویزیت + جا پاکت + جا چسبی + سوزن کش + جا پاکت + دوخت(منگنه) + 2 عدد کازیه + جا خودکار + پانچ + سوزن دوخت + جا سوزنی + جا تقویم + پد زیردستی چرمی + کاتر نامه ) 📌 بسیار شیک و زیبا 📌 ساخت شده از مواد درجه یک 📦 امکان سفارش در تیراژ کلی

ست رومیزی مدیریتی چوب و فلز 12 تیکه

تماس بگیرید
ست رومیزی مدیریتی – چوب و فلز 12 تیکه مناسب (دفاتر،شرکت ها،کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌ساخته شده چوب و فلز 📌داراری 12 قطعه کاربردی شامل : (جا کارت ویزیت + جا پاکت + جا چسبی + سوزن کش + جا پاکت + دوخت(منگنه)کازیه + جا خودکار + پانچ،سوزن دوخت + جا سوزنی + جا تقویم) 📌 بسیار شیک و زیبا 📌 ساخت شده از مواد درجه یک 📦 امکان سفارش در تیراژ کلی

ست رومیزی مدیریتی چوب و فلز 9 تیکه

تماس بگیرید
ست رومیزی مدیریتی – چوب و فلز 9 تیکه مناسب (دفاتر،شرکت ها،کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌ساخته شده چوب و فلز 📌داراری 9 قطعه کاربردی شامل : (جا کارت ویزیت و پاکت + جا چسبی + سوزن کش + جا پاکت + دوخت(منگنه) + کازیه +جا خودکار + پانچ + سوزن دوخت) 📌 بسیار شیک و زیبا 📌 ساخت شده از مواد درجه یک 📦 امکان سفارش در تیراژ کلی

ست رومیزی مدیریتی چوب و فلز 7 تیکه

تماس بگیرید
ست رومیزی مدیریتی – چوب و فلز 7 تیکه مناسب (دفاتر،شرکت ها،کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌ساخته شده چوب و فلز 📌داراری 7 قطعه کاربردی شامل : (جا کارت ویزیت + جا چسبی + جا کاغذی + جا پاکت + کازیه + جا خودکار + پانچ) 📌 بسیار شیک و زیبا 📌 ساخت شده از مواد درجه یک 📦 امکان سفارش در تیراژ کلی

ست رومیزی مدیریتی چرم کد 610

تماس بگیرید
ست رومیزی مدیریتی – چرمی مناسب (دفاتر،شرکت ها،کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌ساخته شده چوب و چرم 📌داراری 10 قطعه کاربردی شامل : (جا تقویم،پد زیر دست چرمی،جا کاغذی،جا پاکت،2 کازیه،جا خودکار،کاتر نامه،ساعت رومیزی) 📌 بسیار شیک و زیبا 📌 دارای 5 رنگ بندی شکیل 📌 ساخت شده از مواد درجه یک 📦 امکان سفارش در تیراژ کلی

ست رومیزی مدیریتی چرم کد 409

تماس بگیرید
ست رومیزی مدیریتی – چرمی مناسب (دفاتر،شرکت ها،کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌ساخته شده چوب و چرم 📌داراری 9 قطعه کاربردی شامل : (جا تقویم،جا قلم،پد زیر دست چرمی،جا کاغذی،جا پاکت،کازیه،جا خودکار،ساعت رومیزی،کاتر نامه) 📌 بسیار شیک و زیبا 📌 ساخت شده از مواد درجه یک 📦 امکان سفارش در تیراژ کلی

ست رومیزی مدیریتی چرم کد 609

تماس بگیرید
ست رومیزی مدیریتی – چرمی مناسب (دفاتر،شرکت ها،کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌ساخته شده چوب و چرم 📌داراری 9 قطعه کاربردی شامل : (جا تقویم،پد زیر دست چرمی،جا کاغذی،جا پاکت،2 کازیه،جا خودکار،جا قلم) 📌 بسیار شیک و زیبا 📌 داراری رنگبندی 📌 ساخت شده از مواد درجه یک 📦 امکان سفارش در تیراژ کلی

ست رومیزی مدیریتی چرم کد 612

تماس بگیرید
ست رومیزی مدیریتی – چرمی مناسب (دفاتر،شرکت ها،کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌ساخته شده چوب و چرم 📌داراری 12 قطعه کاربردی شامل : (جا تقویم،پد زیر دست چرمی،جا کاغذی،جا پاکت،2 کازیه،جا خودکار،کاتر نامه،ساعت رومیزی،قاب عکس) 📌 بسیار شیک و زیبا 📌 دارای 5 رنگ بندی شکیل 📌 ساخت شده از مواد درجه یک 📦 امکان سفارش در تیراژ کلی

ست رومیزی مدیریتی چرم کد 908

تماس بگیرید
ست رومیزی مدیریتی – چرمی مناسب (دفاتر،شرکت ها،کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌ساخته شده چوب و چرم 📌داراری 8 قطعه کاربردی شامل : (جا تقویم،پد زیر دست چرمی،جا کاغذی،جا پاکت،2 کازیه،جا خودکار) 📌 بسیار شیک و زیبا 📌 ساخت شده از مواد درجه یک 📦 امکان سفارش در تیراژ کلی

ست رومیزی مدیریتی چرم کد 407

تماس بگیرید
ست رومیزی مدیریتی – چرمی مناسب (دفاتر،شرکت ها،کنفرانس – همایش ها و نمایشگاهای بین المللی) 📌ساخته شده چوب و چرم 📌داراری 7 قطعه کاربردی شامل : (جا تقویم،جا قلم،پد زیر دست چرمی،جا کاغذی،جا پاکت،کازیه،جا خودکار) 📌 بسیار شیک و زیبا 📌 ساخت شده از مواد درجه یک 📦 امکان سفارش در تیراژ کلی